Human up!

En bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser

Vi har skrivit boken eftersom vi är övertygade om att framtidens företag och organisationer måste ha fokus på människorna. Det är människorna som är varumärket, det går inte längre att tro att företagets varumärke är en egen enhet, som går att styra. Globaliseringen och digitaliseringen gör att vi är mitt i ett paradigmskifte, som påverkar våra liv på sätt vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Vi är uppkopplade och sammankopplade som aldrig förr. Makten har flyttats från företagen till kunderna, och från arbetsgivarna till arbetstagarna. Gamla jobb försvinner och ersätts av nya, samtidigt som gamla organisationskulturer rivs och nya byggs upp.

Köp nu

 

Mitt i allt detta är att vara mänsklig det nya svarta, både när det gäller individer och organisationer.

Och idag, i denna era av förändringar och transparens, letar vi efter varumärken som känns äkta, som vill åstadkomma något och har värderingar vi kan sympatisera med. Varumärken som byggts inifrån och ut med ett tydligt avstamp i de mänskliga aspekterna.

I den här boken försöker vi ge dig som är chef en bild av vad vi tror är avgörande för att bygga starka varumärken, oavsett om det gäller ditt eget varumärke som chef, teamets varumärke eller ditt företags varumärke.

Vår ambition är att inspirera och att ge dig verktyg för att bygga en organisation som sätter människorna i centrum. Genom att stärka och lyfta fram den viktigaste resursen – medarbetarna – kan du som chef skapa en attraktiv arbetsplats och ett mänskligt varumärke.

Human up! lär dig bland annat hur du:

  • stärker ditt chefsvarumärke
  • Stärker teamets varumärke och rykte internt
  • stärker företagsvarumärket genom att lyfta fram experterna

Human up! : en bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser

av Kristina Bexelius och Pia Lanneberg

Köp nu